EditQuickReference

Základy editovania - Pravidlá formátovania textu - Index dokumentácie

Tabuľky: Jednoduché - Pokročilé

Odstavce: pre nový odstavec, použijte prázdny riadok;

Zlom riadku: \\ alebo [[<<]]

-> pre odsadenie textu, -< odsadenie pokračovania textu v zalomenom riadku

Spojiť riadok: \

Zoznamy: * pre odrážkový, # pre číslovaný, :pojem:definícia pre definičné zoznamy
Zvýraznenie: ''kurzíva'', '''tučné''', '''''tučná kurzíva''''', @@písací stroj@@ (s rovnakou šírkou znakov)
Odkazy: [[iná stránka]], [[http://www.example.com]], [[iná stránka | text odkazu]], [[#kotva]]
Skupiny: [[Skupina/Stránka]] zobrazí Stránka, [[Skupina.Stránka]] zobrazí Skupina.Stránka, [[Skupina(.Stránka)]] zobrazí Skupina
Oddeľovače: !!, !!! pre nadpisy, ---- pre vodorovnú čiaru

Zabrániť formátovaniu: [=...=]

Iné: [+veľké+], [++väčšie++], [-malé-], [--menšie--], '^horný index^', '_dolný index_', {+vložené+}, {-odstránené-}

Predformátovaný blok: [@...@]


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.EditQuickReference - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.EditQuickReference: September 10, 2011