Finty při tvorbě stránek

Při editaci stránku můžete vylepšit zde uvedenými fintami. Seznam dalších naleznete v angličtině na PmWiki.TipsForEditing a na PmWiki.DocumentationIndex .
Některé finty však vyžadují rozšíření z http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/Cookbook (na což uvádím upozornění) takže některé zde uvedené příklady neukazují správné zobrazení (administrátor těchto stránek tato rozšíření zřejmě nezabudoval).
Pokud tato rozšíření ve vaši implementaci PmWiki máte, můžete si tuto stránku zkopírovat mezi vaše manuály.

(:toc:) vyžaduje rozšíření

Název stránky

protože systémový název je bez mezer a diakritiky Napr.:
FintyEdit
uveďte na stránce direktivu
(:title název_stránky_jaký_chcete_mít:)
např.:
(:title Finty při tvorbě stránek:)
Nadpis na stránce bude s diakritikou.

následující vyžaduje rozšíření
''Odkazy v jiných stránkách na takto upravenou stránku můžete potom uvádět jednodušeji tak, že za jménem stránky a svislicí uvedete znaménko "+" plus. Aktuální titul stránky se objeví v odkaze.

Komentáře ke stránce
vyžaduje rozšíření

chcete-li, aby čtenáři Vaší stránky mohli přidat svůj komentář aniž by zasahovali do textu stránky, uveďte na stránce direktivu
(:$Guestbook:)

Automatický Obsah

vyžaduje rozšíření
z nadpisů a podnadpisů (řádky začínající znakem ! nebo !! nebo !!! ) se vytvoří direktivou
(:toc:)
(TOC znamená "Table Of Contents"). Do Obsahu se zařadí nadpisy uvedené za touto direktivou. Nadpisy uvedené za direktivou
(:tocend:)
se do Obsahu nezařadí.
Odkaz na Obsah (skok nahoru) uděláte direktivou
(:toc-back:)
Obsah se vytváří pouze do druhé úrovně; nadpisy a podnadpisy nebo podnadpisy a podpodnadpisy

Seznam stránek skupiny

vytvoříte direktivou
(:Pagelist group=název_skupiny list=normal:)

Zařazení do kategorií

Stránku zařadíte do kategorií uvedením odkazů na příslušné kategorie ve tvaru
[[!jméno_kategorie]] .
Uvedením kategorie která ještě neexistuje, se tato vytvoří. Příklad:

stránka zařazena do kategorií: [[!Veletrhy]] [[!Vystavy]] [[!Kabo]] [[!Intershoe]]

Automaticky se tím vytvoří stránka ve skupině Category (pokud již není vytvořena).
Stránku ve skupině Category můžete opět zařadit do jiné kategorie, takže se vám vytvoří hierarchie kategorií (členění kategorií do více úrovní).

Seznam referencí na vytvořenou stránku

Chcete-li vložit seznam stránek, které se na stránku odkazují, skopírujte si a vložte do ní tento text:

----
'''Sem odkazují stránky:'''
(:pagelist link={$FullName}:)

Sem odkazují stránky:

(:toc-back:) vyžaduje rozšíření


kategorie: manualy


Jiri? 2.8.2005