PatrickMichaud

Patrick Michaud (Pm) jest autorem PmWiki. Więcej informacji o nim -> http://www.pmichaud.com/. Wybrane zapisy:

Miarą prawdziwej wielkości jest ile wolności dasz innym, nie na ile możesz ich zmusić, by robili co ty chcesz.
--Larry Wall, twórca języka skryptowego Perl


21 lipca 2003: "All Things Considered" (Wszystkie rzeczy brane pod uwagę) w National Public Radio (narodowe radio publiczne) opublikowało wieczorem artykuł o WikiWikiWeb.

18 lutego 2004: wersja 0.6 PmWiki, i teraz ma cechy takie jak śledzenie autorów (PmWiki/AuthorTracking) i wersje w innych językach. Więcej cech w planach.

Sierpień 2004: jest PmWiki 1.0.
Wrzesień 2004: skoro PmWiki 1.0 jest oficjalnie wypuszczona, czas zacząć PmWiki 2.0!
16 października 2004: prezentacja o instalowaniu i konfigurowaniu serwera WWW Apache dla North Texas Linux User's Group (NTLUG).
20 października 2004: wykład "Przegląd i historia Perl 6.0" dla The Hectic Eclectic Linux Users Group (THELUG).
26 października 2004: wykład "Przegląd i historia Perl 6.0" dla DFW Perl Mongers.
6 listopada 2004: prezentacja Wik (liczba mnoga od Wiki) dla DFW Unix Users Group (DFWUUG).
4 marca 2005: prezentacja technik antyspamowych w Wiki dla DFW Unix Users Group (DFWUUG).
8 sierpnia 2005: dowiedziałem się, że wydanie PC Magazine na 23 sierpnia będzie zawierało artykuł Working Together With Wikis (praca razem z Wikami) wymieniający mój program PmWiki.
1 września 2005: po długim oczekiwaniu, z wielką przyjemnością ogłaszam wypuszczenie PmWiki 2.0.0, dostępny na http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki.
13 września 2005: prezentacja strategii umiędzynarodowienia w PmWiki dla Dallas PHP Users Group.
8 listopad 2005: dziś wieczorem prezentacja PmWiki dla Dallas PHP Users Group, dostępna jako PPT i PDF.