ZasadyFormatowaniaTekstu

Ta strona dostarcza bardziej kompletną listę pewnych sekwencji znaczników dostępnych w PmWiki. Zauważ, że łatwo można tworzyć i edytować strony bez użycia któregokolwiek z tych znaczników - ale jeśli trzeba, to są tutaj.

Aby eksperymentować z zasadami edycji, proszę używać Piaskownicy.

Spis treści


Akapity

Aby tworzyć akapity, po prostu wpisuj tekst; używaj pustej linii, aby zacząć nowy akapit.

Słowa napisane w kolejnych liniach będą rozmieszczane w liniach automatycznie (jest to normalne działanie XHTML). Aby wyłączyć automatyczne "sklejanie" linii, użyj polecenia (:linebreaks:) powyżej akapitu; aby z powrotem je włączyć, użyj (:nolinebreaks:).

 • Użyj \ (pojedyńczy lewy ukośnik) na końcu linii, aby dołączyć do niej następną.
 • Użyj \\ (dwa lewe ukośniki) na końcu linii, aby wymusić przejście do nowej linii.
 • Użyj \\\ (trzy lewe ukośniki) na końcu linii, aby miało podwójny odstęp.
 • Użyj [[<<]], aby zakończyć opływanie (np. obrazka, rozpoczęte przez %lfloat% URL, czy %rfloat% URL).

Akapity z wcięciem (cytowania)

Można użyć strzałek (->) na początku akapitu, aby zrobić akapit z wcięciem. Więcej minusów w strzałce (--->) zrobi głębsze wcięcie.

->[[(Wikipedia:pl:)Mikołaj Kopernik]] jest powszechnie znany z [[(Wikipedia:pl:)Heliocentryzm|teorii heliocentrycznej]], którą sformułował w dziele [[(Wikipedia:pl:)De_revolutionibus_orbium_coelestium|De revolutionibus orbium coelestium]], ale oprócz tego był autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formułując zasadę ''gorszy pieniądz wypiera lepszy'' ([[(Wikipedia:pl:)Prawo_Kopernika-Greshama]]), [[(Wikipedia:pl:)Twierdzenie_Kopernika|twierdzenia w geometrii]]...
Mikołaj Kopernik jest powszechnie znany z teorii heliocentrycznej, którą sformułował w dziele De revolutionibus orbium coelestium, ale oprócz tego był autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formułując zasadę gorszy pieniądz wypiera lepszy (Prawo_Kopernika-Greshama), twierdzenia w geometrii...

Odwrócone strzałki (-<) na początku akapitu dają "wiszące wcięcie", które nie działa na pierwszą linię akapitu, dopiero na dalsze. Dodanie minusów na początku (---<) powoduje wcięcie całego tekstu.

-<[[(Wikipedia:pl:)Mikołaj Kopernik]] jest powszechnie znany z [[(Wikipedia:pl:)Heliocentryzm|teorii heliocentrycznej]], którą sformułował w dziele [[(Wikipedia:pl:)De_revolutionibus_orbium_coelestium|De revolutionibus orbium coelestium]], ale oprócz tego był autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formułując zasadę ''gorszy pieniądz wypiera lepszy'' ([[(Wikipedia:pl:)Prawo_Kopernika-Greshama]]), [[(Wikipedia:pl:)Twierdzenie_Kopernika|twierdzenia w geometrii]]...
Mikołaj Kopernik jest powszechnie znany z teorii heliocentrycznej, którą sformułował w dziele De revolutionibus orbium coelestium, ale oprócz tego był autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formułując zasadę gorszy pieniądz wypiera lepszy (Prawo_Kopernika-Greshama), twierdzenia w geometrii...
--<[[(Wikipedia:pl:)Mikołaj Kopernik]] jest powszechnie znany z [[(Wikipedia:pl:)Heliocentryzm|teorii heliocentrycznej]], którą sformułował w dziele [[(Wikipedia:pl:)De_revolutionibus_orbium_coelestium|De revolutionibus orbium coelestium]], ale oprócz tego był autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formułując zasadę ''gorszy pieniądz wypiera lepszy'' ([[(Wikipedia:pl:)Prawo_Kopernika-Greshama]]), [[(Wikipedia:pl:)Twierdzenie_Kopernika|twierdzenia w geometrii]]...
Mikołaj Kopernik jest powszechnie znany z teorii heliocentrycznej, którą sformułował w dziele De revolutionibus orbium coelestium, ale oprócz tego był autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formułując zasadę gorszy pieniądz wypiera lepszy (Prawo_Kopernika-Greshama), twierdzenia w geometrii...

Bloki tekstu, których dotyczy (:linebreaks:), mogą być wcięte poprzez poprzedzenie pierwszej linii strzałką (->), i wyrównanie kolejnych linii do tej pierwszej. Linia bez wcięcia kończy wcięcie bloku. Przykład znajdziesz w Cookbook/MarkupTricks.

Listy: punktowana i numerowana

Listę punktowaną uzyskuje się umieszczając gwiazdkę na lewym marginesie. Numerowane listy - umieszczając tam znak ilości (#). Więcej gwiazdek, albo znaków ilości zwiększa poziom listy:

* Element listy na pierwszym poziomie
** Element listy na drugim poziomie
### Zamów to
#### i to (opcjonalnie)
### A następnie to
** Następny element na drugim poziomie 
* Element na pierwszym poziomie: pieczenie
## Przygotuj się
### Rozpakuj ciasto
### Włóż ciasto do opiekacza
## Włącz opiekacz
## Poczekaj aż się upiecze
 • Element listy na pierwszym poziomie
  • Element listy na drugim poziomie
   1. Zamów to
    1. i to (opcjonalnie)
   2. A następnie to
  • Następny element na drugim poziomie
 • Element na pierwszym poziomie: pieczenie
  1. Przygotuj się
   1. Rozpakuj ciasto
   2. Włóż ciasto do opiekacza
  2. Włącz opiekacz
  3. Poczekaj aż się upiecze

Zobacz jeszcze style list (en), Cookbook:OutlineLists i Cookbook:NumberedHeaders.

Lista definicji

Listy definicji robi się umieszczając dwukropki na lewym marginesie:

:pojęcie:definicja pojęcia
::sub-pojęcie:i jego definicja
pojęcie
definicja pojęcia
sub-pojęcie
i jego definicja

Zasady interpretacji spacji

Wcięcia w listach: linia, która zaczyna się od spacji, i jest wyrównana do poprzedniego elementu listy (czy to punktowanej, czy numerowanej, czy listy definicji) jest traktowana jako ciąg dalszy tego elementu listy. Tekst jest normalnie dzielony na linie, i polecenie (:linebreaks:) działa.

# Element na pierwszym poziomie\\
 Spacje użyte do jego kontynuacji w nowej linii
# Następny element na pierwszym poziomie
 # Spacje połączone z pojedyńczym #-em dają element na głębszym poziomie
 1. Element na pierwszym poziomie
  Spacje użyte do jego kontynuacji w nowej linii
 2. Następny element na pierwszym poziomie
  1. Spacje połączone z pojedyńczym #-em dają element na głębszym poziomie

W pozostałych przypadkach linie zaczynające się od spacji są traktowane jako tekst preformatowany, używający fontu o stałej szerokości, nie generujący podziałów linii, o ile nie jest to eksplicite wskazane przez znaczniki. (Inny sposób tworzenia bloku preformatowanego tekstu to użycie [@...@])

Linia pozioma

Cztery minusy (----), lub więcej, napisane od początku linii, dają linię poziomą.

Uwydatnienie

 • Umieść tekst w dwukrotnym apostrofie (''tekst''), tzn. dwa apostrofy, aby go uwydatnić (zwykle to będzie kursywa)
 • Umieść tekst w trzykrotnym apostrofie ('''tekst'''), tzn. trzy apostrofy, aby go mocniej uwydatnić (zwykle to będzie wytłuszczenie)
 • Umieść tekst w pięciokrotnym apostrofie ('''''tekst'''''), tzn. pięć apostrofów, aby go jeszcze inaczej uwydatnić (zwykle to będzie wytłuszczona kursywa)
 • Umieść tekst pomiędzy podwójnymi znakami 'małpa' (@@tekst@@), aby był napisany fontem o stałej szerokości
 • Możesz użyć tekstu [+dużego+], by był duży, [++większego++], by był większy, [-małego-], by był mały, i [--mniejszego--], by był mniejszy
 • Uwydatnienie może być użyte wielokrotnie w jednej linii, ale nie może przekraczać granicy linii (np. w środku wytłuszczonego tekstu nie może być przejścia do nowej linii)

Inne stylizacje:

'+duży+', '-mały-', '^wyżej^', '_niżej_', 

{+tekst wstawiony (podkreślony)+}, 

{-teskt skasowany (przekreślony, wykreślony)-}

duży, mały, wyżej, niżej,

tekst wstawiony (podkreślony),

teskt skasowany (przekreślony, wykreślony)

 • `WikiSłowo Neutralizacja WikiSłowa (żeby nie zostało zinterpretowane)

Zaawansowane opcje formatowania tekstu znajdziesz w Wiki Styles.

Odsyłacze (linki)

 • Używaj słów i fraz w podwójnych nawiasach kwadratowych (np. [[zasady formatowania tekstu]], by tworzyć linki do innych stron tej Wiki.
 • W pewnych instalacjach PmWiki, słowa napisane z dużej litery połączone razem (np. WikiSłowa) też mogą być użyte jako linki bez tych nawiasów.
 • Poprzedzaj URL-e przez "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", albo "news:", by tworzyć linki automatycznie, jak w http://www.pmichaud.com/toast.
 • URL-e kończące się .gif, .jpg, albo .png są pokazywane na stronie jako obrazki.
 • Linki z dowolnym tekstem mogą być tworzone jako [[cel | tekst]], albo [[tekst -> cel]]. Tekst może być URL-em obrazka, wtedy obrazek będzie pokazany jako link do URL-u, albo WikiSłowa.
 • Zakotwiczenie do linku (link #nazwa) można utworzyć używając [[#nazwa]].

Nagłówki

Nagłówki robi się przez umieszczenie wykrzyknika (!) z lewej strony. Więcej wykrzykników zwiększa poziom nagłówka. Na przykład:

! Nagłówek 1-go poziomu (tytuł całości)
!! Nagłówek 2-go poziomu (tytuł rozdziału)
!!! Nagłówek 3-go poziomu (tytuł podrozdziału)
!!!! Nagłówek 4-go poziomu (tytuł tematu) ...

Nagłówek 1-go poziomu (tytuł całości)

Nagłówek 2-go poziomu (tytuł rozdziału)

Nagłówek 3-go poziomu (tytuł podrozdziału)

Nagłówek 4-go poziomu (tytuł tematu) ...

Wyłączenia z interpretacji

Cokolwiek będzie umieszczone pomiędzy [= a =], nie będzie interpretowane przez PmWiki. To daje możliwość wyłączenia interpretacji znaczników formatowania, i neutralizowania WikiSłów, aby nie były linkami (łatwiej jest używać lewego apostrofu (`) przed WikiSłowem: `WikiSłowo).

Do zrobienia bloku preformatowanego tekstu używaj znacznika [@...@].

[@
Kod będzie tutaj: [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #właśnie ten kod
@]
Kod będzie tutaj: [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #właśnie ten kod

Użycie [= =] może też być użyteczne wewnątrz innych struktur Wiki, gdyż pozwala włączać przejście do nowej linii do wartości tekstowej. Przykład poniżej pokazuje, jak włączyć wieloliniową wartość w ukryte pole formy.

(:input hidden message "[=Linia1
Linia2=]":)

Znaki specjalne

Tabele

Tabele robi się umieszczając ich komórki między '||'. Komórka ze spacjami z obu stron będzie wycentrowana; ze spacjami z lewej - dosunięta w prawo; każda inna - dosunięta w lewo. Pusta komórka (bez choćby spacji) spowoduje, że poprzednia rozciągnie się na dodatkową kolumnę (nie ma jak zrobić komórek rozciągniętych w pionie). Linia zaczynająca się od '||' podaje atrybuty dla tabel poniżej niej. Wykrzyknik jako pierwszy znak w komórce uwydatni ją - to może być użyte do zrobienia nagłówka tabeli.

||border=1 width=50%
||!Przykład||!Nagłówka||!Tabeli||
||!Lewa || Środek || Prawa||
||A    ||! a B  ||   C||
||    || jedno- ||   ||
||    || wielo-kolumnowa komórka ||||
PrzykładNagłówkaTabeli
LewaŚrodekPrawa
Aa BC
 jedno- 
 wielo-kolumnowa komórka

Nie ma tu tego, czego szukasz?

Zobacz MarkupMasterIndex, Tables, Table directives, albo Links.

<< | DocumentationIndex | >>