Adjunts

autores (intermedi)

Es pot configurar PmWiki per a permetre a les autores pujar i emmagatzemar fitxers i imatges (en altres paraules, adjuntar-los i adjuntar-les). Aleshores aquestos adjunts es podran referenciar des de qualsevol pàgina.

Nota: PmWiki es distribueix amb la capacitat d'adjuntar fitxers deshabilitada. Vegeu UploadsAdmin? per a més informació sobre com habilitar i configurar la capacitat d'adjuntar.
Nota2: La capacitat d'adjuntar fitxers es pot configurar per a tot el wiki, per grup, o per pàgina; vegeu UploadsAdmin? per a més detalls. Açò determinarà si els adjunts van a parar a dintre d'un únic directori per a tot el lloc, un directori individual per a cada grup, o un directori individual per a cada pàgina. Els adjunts s'organitzen per defecte en grups.

La sintaxi Attach:

Per afegir o enllaçar un adjunt, l'autora edita la pàgina per a incloure-hi la marca "Attach:" seguida per el nom d'un adjunt (p.ex. "Attach:resum.pdf"). Quan es mostra la pàgina, la marca Attach: pot esdevenir:

 • Un enllaç al fitxer amb eixe nom (si ha estat adjuntat, i.e. encara està al directori d'adjunts)
 • Un enllaç a un formulari per a pujar un fitxer que esdevindrà el fitxer d'eixe enllaç (a no ser que ja hage estat adjuntat, i.e. si no està al directori d'adjunts)
 • Si l'adjunt és un fitxer d'imatge amb una extensió del tipus .gif, .jpeg, o .png, es mostra com una imatge.

El comportament dels enllaços es pot modificar per a

 • prevenir que una imatge adjunta es mostri com una imatge: rodegeu-la amb claudàtors dobles (p.ex., [[Attach:imatge.jpg]]).
 • fer que un enllaç a un adjunt aparegui sense "Attach:" al principi: useu [[(Attach:)fitxer.ext]].

Adjunts a altres pàgines i grups

Per a enllaçar un fitxer adjunt des d'un altre grup, només cal fer referència al propi grup (assegureu-vos que "NomGrup" té el punt).

Attach:NomGrup./nom_fitxer.ext (fixeu-vos en el punt al darrere del nom del grup)

Si PmWiki està configurat amb un directori individual per pàgina heu d'usar:

Attach:NomPagina/nom_fitxer.ext (la pàgina està al mateix grup)
Attach:NomGrup.NomPagina/nom_fitxer.ext

Noms amb espais

Si el nom de un fitxer conté espais, per a enllaçar-lo caldrà usar claudàtors obligatòriament, p.ex.

[[Attach:un nom de fitxer amb espais.txt]]

Per a adjuntar una imatge amb espais al nom, i fer que es mostri com una imatge, feu servir ua de les següents alternatives:

[[#blanc | Attach:imatge amb espais.jpeg]]
[[#1 | Attach:imatge amb espais.jpeg]]

Fer una llista dels fitxers adjunts a una pàgina

Per a llistar els fitxers que han estat adjuntats, feu servir la directiva: (:attachlist:)?

Aquesta mostrarà els fitxers adjunts al grup o pàgina actuals, depenent de si els adjunts estan organitzats per grup o per pàgines; cada instància inclou un enllaç per veure o descarregar l'adjunt. També es mostra una llista dels fitxers adjunts al propi formulari per adjuntar fitxers.

Formulari per a adjuntar / Substitució de l'adjunt

Hom pot anar directament al formulari per adjuntar fitxers afegint "?action=upload" a l'URI de qualsevol pàgina on l'administració? hagi habilitat la capacitat d'adjuntar fitxers. Podeu substituir un fitxer pujant una nova versió amb el mateix nom.

 • Assegureu-vos de buidar la cache del navegador després d'haver substituït un adjunt. D'altra manera, pot semblar que el fitxer anterior encara està al servidor.

Si establiu $EnableUploadVersions=1; al fitxer local/config.php, en lloc d'esborrar les versions anterior del mateix fitxer, es canviarà el seu nom, es a dir, que podreu accedir a elles.

Restringir la mida i el tipus de fitxer

Per seguretat, la capacitat per a adjuntar fitxers està deshabilitada quan s'instal·la PmWiki per primer cop. Quan s'habilita, els adjunts estan restringits als tipus i mides que poden ser pujats al servidor (vegeu UploadsAdmin?). La configuració per defecte de PmWiki limita la mida a 50 kilobytes i les extensions de fitxers als tipus més comuns com ".gif", ".jpeg", ".doc", ".txt", i ".pdf".

A més a més, l'administració pot configurar el sistema per a requerir una contrasenya per adjuntar (upload) -- vegeu Contrasenyes i PasswordsAdmin?.

Per defecte es poden adjuntar les següents extensions:

'gif','jpg','jpeg','png','bmp','ico','wbmp',     # imatges

'mp3', 'au','wav',                  # àudio
'mpg','mpeg','wmf','mov','qt','avi',         # vídeo
'zip', 'gz','tgz','tar','rpm','hqx','7z'       # arxius
'odt','ods','odp',                  # OpenOffice.org
'doc','ppt','xls','exe','mdb',            # MSOffice
'pdf','psd', 'ps','ai','eps',             # Adobe
'htm','html','fla','swf',               # coses web
'txt','rtf','exe','tex','dvi',''           # miscel·lània

Esborrat

Ara per ara els fitxers pujats només els pot eliminar del servidor l'administrador/a?. Qualsevol usuària amb permisos per adjuntar pot sobre-escriure un fitxer existent adjuntant-ne un amb el mateix nom i extensió (al mateix lloc).

L'administrador/a pot esborrar un fitxer accedint al servidor via ftp (o via un panell de control, si es que el servidor l'ofereix). La recepta Cookbook:Attachtable permet esborrar fitxers des del propi wiki.

Quan pujo un fitxer, com faig que l'enllaç aparegui com a "fitxer.doc" en lloc de "Attach:fitxer.doc"?

Useu parèntesis, com a [[(Attach:)fitxer.doc]]. També es pot fer un canvi a la configuració per a eliminar l'Attach: -- vegeu Cookbook:AttachLinks.

Perquè no puc pujar fitxers de més de 50kB al PmWiki que acabo d'instal·lar?

PmWiki limita per defecte la mida dels fitxers que podeu pujar a 50kB. Afegiu

$UploadMaxSize = 1000000; # limita la mida dels adjunts a 1 megabyte
al fitxer config.php per a incrementar la mida a 1MB (per exemple). Vegeu UploadsAdmin? per a saber més sobre com personalitzar-ne els límits. Fixeu-vos que ambdós, tant el PHP com el servidor web estableixen els seus pròpis límits per a la mida dels fitxers que es poden pujar.

Perquè el procés de pujar un fitxer finalitza inesperadament amb el missatge "Incomplete file received"?

Pot ser s'ha acabat l'espai a un àrea intermèdia, usada per PmWiki o per PHP. Als sistemes *nix, comproveu que hi ha suficient espai lliure a /tmp i /var/tmp.

Com ho faig per a que l'enllaç per pujar un fitxer permeti enviar un altre fitxer (si algú vol substituir el fitxer existent per una versió més nova, per exemple). Ara només s'enllaça amb el formulari per pujar un fitxer quan no hi ha cap fitxer amb eixe nom al directori d'adjunts.

Feu servir l'acció Attach de la pàgina, i cliqueu al símbol delta (Δ) que hi ha al costat del fitxer que voleu substituir. Si no apareix l'acció Attach o bé la capacitat d'adjuntar està deshabilitada, o bé no teniu permisos per a adjuntar fitxers o bé l'acció no està o s'ha omès amb un comentari. Vegeu AvailableActions?.

Com puc amagar l'"Attach:" per a tots els fitxers

Vegeu Cookbook:AttachLinks, tanmateix això no funciona amb [[Attach:my file.ext]] .

Com puc evitar problemes amb caràcters no-ASCII al nom dels fitxers (i.e. "Zażółć geślą jaźń.doc")?

Vegeu $UploadNameChars = "-\w. !=+#"; # permet exclamacions, iguals, més, i coixinet

Com puc enllaçar un fitxer que té una extensió de 4 lletres com ara bé 'abc.pptx'?

Vegeu Cookbook:Upload Types

Com puc evitar que altres usen els URLs de les meues imatges als seus webs

Vegeu Cookbook:Prevent HotlinkingTraducció de PmWiki.Uploads - Pàgina original a PmWikiCa.Uploads - Backlinks