Úvodní nastavení

administrátoři (základní) Jakmile máte na svém serveru fungující instalaci PmWiki (viz Instalace?), můžete ho přizpůsobit pro svoje konkrétní potřeby.

Většina konfiguračních pokynů je uložena v souboru local/config.php. Některá nastavení naleznete na speciálních stránkách ve skupiněSite, jako například Site.SideBar menu.

Lokální konfigurační soubor (local/config.php)

Při první instalaci PmWiki soubor local/config.php neexistuje. Zkopírujte soubor sample-config.php (v adresáři docs/) do local/config.php a použijte ho jako výchozí bod. Mohli byste vytvořit i prázdný local/config.php, ale sample-config.php usnadní a především urychlí práci.

Toto je jednoduchý soubor config.php:

<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "Stránky přátel medvídka Brumly";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mojelogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('nejtajnejsi');

$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('tajne');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';

Všimněte si, že config.php začína s <?php . Koncová PHP značka (tag) ?> je volitelná, a může být vynechána pro zlepšení kompatibility některých OS. Ujistěte se, že v souboru nejsou žádné prázdné řádky či mezery před<?php nebo za jakýmkoli uzavíracím ?>, jinak může dojít k výpisu chybových hlášení na začátku vašich wiki stránek.

Výše uvedený soubor config.php nastaví hodnotu vašich proměnných používaných v PmWiki:

  • Proměnná $WikiTitle obsahuje název vašich stránek, který se objeví v titulku webového prohlížeče.
  • Proměnná $PageLogoUrl představuje URL obrázku ikony, který bude zobrazen v levém horním rohu každé wiki stránky z vaší instalace.
  • $DefaultPasswords['admin'] nastaví heslo pro administraci.
  • Nastavenie $EnableUpload na "1" umožní Nahrávání na server ("Připojené soubory"). $DefaultPasswords['upload'] nastaví heslo pro nahrávání na server.
  • Proměnná prostředí TZ definuje konkrétní časové pásmo.
  • Proměnná $TimeFmt definuje vzhled časových řetězců a (spolu s TZ) lokalizuje wiki do konkrétního časového pásma.

Nastavením těchto (a jiných) proměnných v local/config.php, můžete někdy dost podstatně změnit vzhled i vlastnosti narozdíl od výchozího nastavení. Seznam proměnných používaných v PmWiki najdete v Proměnné PmWiki, a příklady serverů, které používají PmWiki v přizpůsobené podobě najdete na Uživatelé PmWiki.

Nastavení hesla pro administraci

Stránky ve skupině Site (mimo Site.SideBar) jsou implicitně zamknuté. Aby jste mohli upravovat tyto stránky, potřebujete v local/config.php vytvořit administrátorské heslo pro celý server. Pro nastavení administrátorského hesla pro celý server na "mojetajne", změnte řádok na následující:

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mojetajne');

Musíte použít funkci crypt(), nastavte heslo na hodnotu která má pro vás význam. Podrobnosti o lepším zapezpečení vašeho hesla najdete v HeslaAdmin?.

Neměňte ani nepřemenovávejte pmwiki.php

PmWiki byla navržena tak, že všechny úpravy je možno provádět bez změny distribučních souborů -- jeden z důvodů je bezproblémová aktualizace na vyšší verzi. PmWiki nikdy nezapisuje do souborů v adresářích local/ nebo cookbook/, takže toto umístění vašich úprav ulehčí sledovat změny a aktualizovat PmWiki bez ztráty změn.

Pokud měníte konfiguraci vašich stránek, vždy měňte soubor local/config.php nebo přidejte soubory do adresářů cookbook/ nebo pub. Neměňte pmwiki.php či soubory v adresáři scripts/ protože budou pravděpodobně přepsány při aktualizaci.

Nepřejmenovávejte ani soubor pmwiki.php, komplikovali byste si tím aktualizaci (nedošlo by k jeho přepsání) a došlo by k nekonzistenci instalace. Většina administrátorů přidává do adresáře pmwiki "wrapper skript" index.php, který obsahuje následující jediný řádek:

<?php include('pmwiki.php');

Další přizpůsobení

Po nastavení souboru local/config.php, budete chtít pravděpodobně aplikovat další lokální přizpůsobení?. Mnoho úprav, které byli vytvořené najdete v Kuchařce PmWiki. A nebojte se těchto receptů - jsou dobře připravené, takže většina z nich vyžaduje jen stáhnutí jednoho souboru a přidání jednořádkového příkazu do config.php, a voilà! - fungují!

Pokud chcete provozovat více než jednu wiki na stejném serveru, použijte WikiFarmy?.

A teď co?

Nezapomeňte se zapojit do mailové konference PmWiki?, kde můžete e-mailovat s jinými wiki administrátory? ohledně pomoci při přizpůsobování PmWiki a zúčastnit se diskusí o vylepšeních PmWiki. Jestliže již vaše stránky fungují, přidejte je prosím k PmWikiUživatelům aby o nich ostatní věděli!

<< Instalace | IndexDokumentace | Upgrade >>