Markup Master Index

Denne side indeholder den mest brugte wikiopmærkning, kortfattet. Følg linkene i hver sektion for at lære mere.

Links

Se Links

Eksterne links

http://example.com
[[http://example.com]]
[[http://example.com"tekst til hjælp"]]
[[http://example.com | linkets tekst]]
[[linkets tekst -> http://example.com]]

Sidelinks

[[SidensNavn]]
[[sidens navn]]
[[sidens (navn)]]
[[SidensNavn | linkets tekst]]
[[SidensNavn | + ]] (link med sidetitel)
[[SidensNavn | # ]] (anonym numerisk referencelink)
[[SidensNavn"tekst til hjælp"]]
[[linkets tekst -> SidensNavn]]
[[#anker]] (for at oprette et anker)
[[#anker | linkets tekst]] (for at referere til et anker)
[[anker | # ]] (anonym numerisk referencelink)
[[SidensNavn#anker | linkets tekst]] (for at referere til et anker i en anden side)

Se også WikiWord om hvordan man aktiverer WikiWord-links.

Wiki-gruppe-links

Se Links og Kategorier

[[GruppensNavn/]] eller [[Gruppens navn/]]
[[GruppensNavn"tekst til hjælp"]]
[[GruppensNavn.]]
[[GruppensNavn/SidensNavn]] eller [[GruppensNavn/sidens navn]]
[[(GruppensNavn.)sidens navn]]
[[~Forfatterens Navn]]
[[~Forfatterens Navn | +]]
[[~Forfatterens Navn | #]]
[[~Forfatterens Navn | linkets tekst]]
[[~Forfatterens Navn"tekst til hjælp"]]
[[!Kategoriens Navn]]

InterMap-links

Se InterMap

[[Path:/sti/lokalt_dokument.html]]
[[Wikipedia:WikiWikiWeb]]

E-maillinks

mailto:nogen@example.com
[[(mailto:)nogen@example.com]]
[[mailto:nogen@example.com | vis tekst]]
[[vis tekst -> mailto:nogen@example.com]]

Upload-links

Se Uploads og Billeder

Attach:fil.odt
[[(Attach:)fil.odt]]
[[Attach:fil.odt | alternativ tekst ]]
[[Attach:fil med mellemrum.pdf]]
[[Attach:Grouppenavn./fil med mellemrum.pdf]]

Billeder

Se Billeder og Uploads

Billeder som billeder

http://example.com/billede.gif
http://example.com/billede.gif"alternativ tekst"
Attach:billede.gif"Mit billede"
Attach:Grouppenavn./billede.gif"billede i en anden gruppe"
Attach:Grouppenavn.Sidenavn/billede.gif"billede på en anden side"
%lfloat% Attach:billede.gif | Billedtekst %% (kunne være %rfloat%, %center%, %rframe%, %lframe%, %frame% )
%width=200px% Attach:billede.gif %%
%thumb% Attach:billede.gif %%

Billeder som links

[[Attach:billede.gif]]
[[(Attach:)billede.gif]]
[[SidensNavn | Attach:billede.gif"alternativ tekst"]]
[[http://example.com/ | Attach:billede.gif"alternativ tekst"]]
%rframe thumb% [[Attach:billede.gif | Attach:billede.gif"alternativ tekst"]] | Billedtekst

Linjestartopmærkning

Se Tekstformateringsregler

Lister

Se List Styles, Wiki styles og Cookbook:Outline lists

* uordnet liste
** dybere liste
# ordnet liste
# %item value=#% vilkårligt startnummer
# %decimal%, %roman%, %ROMAN%, %alpha%, %ALPHA%
:begreb:definition

Også

Q: start et spørgsmålsafsnit
A: start et svarafsnit

Overskrifter

!! Overskrift
!!! Dybere overskrift

Afsnitsblokke

-> indrykket tekst
-< hængende indrykning
<space> forudformateret tekst
[@...@] forudformateret blok
---- (vandret linje)
blank linje er lodret afstand
\ i slutningen af linje tilføjer næste linje
\\ i slutningen af linje laver et linjeskift
\\\ i slutningen af en linje laver en blank linje, selv i et listeelement
[[<<]] laver et linjeskift der blankstiller flydende indhold

Divisionsblokke

Se Block markup, Wiki styles og Page directives

>>wikitypografi<<
>><<
(:div class="" style="":)
(:divend:)

Tekstopmærknng

Se Tekstformateringsregler

Tegnformatering

''fremhævet''
'''stærk'''
'''''stærk fremhævning'''''
@@monospaced@@
[-lille-], [--mindre--]
[+stor+], [++større++]
'-lille-', '+stor+'
'^hævet^', '_sænket_'
{+indsat+} (understreg)
{-slettet-} (gennemstreg)
[@undveget kode@]
[=undveget tekst=]

Indlægsopmærkning

~~~ (forfatters signatur)
~~~~ (forfatters signatur og dato)
(:encrypt udtryk:) -- erstattet med krypteret form af udtryk

Tabeller

Simple rækker og kolonner af tekst

Se Tabeller

||tabelattributter
||!tabeltekst!||
||venstrejusteret || centreret || højrejusteret||
||!kolonneoverskrift||
||flettede kolonner ||||||

Strukturerede tabeller

Se Tabeldirektiver

(:table attr:)
(:cellnr attr:)
(:cell attr:)
(:tableend:)

Direktiver

Sidedirektiver

Se Page directives

(:redirect SidensNavn:)
(:(no)spacewikiwords:)
(:(no)linkwikiwords:)
(:(no)linebreaks:)

Visning

Se Page directives Group headers

(:noheader:), (:nofooter:)
(:notitle:)
(:noleft:), (:noright:)
(:nogroupheader:), (:nogroupfooter:)
(:noaction:)

Metadata

Se Page directives, Comment markup, Page variables

(:title tekst:)
(:keywords ord, ...:)
(:description tekst:)
(:comment tekst:)
{Gruppe/SidensNavn$:Var} inkluderer fra (:navn:tekst:)

Inkluder

Se Include other pages, Page text variables

(:include SidensNavn:)
(:include SidensNavn#start#slut lines=n paras=n:)
(:include Side1 Side2 Side3:)
{Gruppe/SidensNavn$:Var} inkluder fra (:navn:tekst:)
(:nl:) separer inkluderet tekst af betinget linjeskift

Betinger opmærkning

Se Conditional markup

(:if (!) cond param:)...(:ifend:)
(:if (!) cond param:)...(:else:)...(:ifend:)
(:if (!) cond param:)...(:elseif (!) cond param:)...(:ifend:)

Sidelister

Se Page lists

(:searchbox label=knaptekst order=-time:)
(:searchresults inkl -ekskl group=abc fmt=def:)
(:pagelist inkl -ekskl group=abc fmt=def:)

Andre direktiver

Se Page directives

(:PageDirectives#markup:) [=...=]
(:markup:)...(:markupend:)
(:markup class=horiz:)...(:markupend:)
(:markup caption='...':)...(:markupend:)
(:messages:)

Formularer

Se Forms

(:input form method=get action=url enctype=multipart/form-data:)
(:input default name=xyz value="abc":)
(:input text name=fornavn value="Bob" size=20:)
(:input textarea name=xyz [=værdi=] rows=2 cols=80:)
(:input submit name=post value="Send" accesskey=g:)
(:input reset:)
(:input hidden name=action value=edit:)
(:input radio name=xyz value="abc" checked=1:)
(:input checkbox name=xyz value="abc" checked=1:)
(:input password name=authpw:)
(:input file name=upload:)
(:input image name=xyz src="http:..." alt="Alternativ tekst":)
(:input select name=xyz value="vaerdi1" label="Værdi 1":)
(:input select name=xyz value="vaerdi2" label="Værdi 2":)
(:input end:)

Se også PmWiki Redigeringsformularer.

Wiki-spor

Se Wiki trails

<<|[[SporetsSide]]|>>
<|[[SporetsSide]]|>
^|[[SporetsSide]]|^

Sidevariable

Se Page variables, Page text variables, Sidelister

{$variabel}
{sidenavn$variabel}
(:navn:beskrivelse:) sætter en sidetekstvariabel

Udtryk

Se Markup expressions

{(function argumenter)}

Oversættelse af PmWiki.MarkupMasterIndex - Original side på PmWikiDa.MarkupMasterIndex - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.MarkupMasterIndex: 2015-01-20 17:31
PmWiki.MarkupMasterIndex: 2024-01-18 04:53