Regles bàsiques d'edició

autores (bàsic)

Les pàgines d'aquest lloc són pàgines basades en el sistema wiki, això vol dir que múltiples autores poden crear i editar les pàgines. Per a editar una pàgina, feu clic a l'enllaç Edita que hi ha a algun lloc de la pàgina, normalment a la capçalera o el peu. Algunes pàgines poden estar protegides amb contrasenya, depenent de les polítiques de seguretat del sistema, però molts sistemes en permeten l'edició oberta.

PmWiki no és WYSIWYG - Quan s'edita una pàgina, podeu veure el llenguatge de marques que descriu els continguts de la pàgina. Les regles bàsiques per al marcat són simples:

 1. Useu una línia en blanc per a començar un nou paràgraf més.
 2. Per a fer una llista, comenceu cada línia amb # per a llistes numerades (ordenades) o amb * per a llistes de pics (sense ordre) més.
 3. Per a fer un encapçalament, comenceu una línia amb un o més signes d'exclamació; !! és un títol de secció, i !!! és un títol de subsecció més.
 4. Per a donar èmfasi a un text, tanqueu-lo entre 2 o 3 apòstrofs; ''text'' per a cursiva o '''text''' per a negreta més.
 5. Per a fer un enllaç a un altra pàgina, tanqueu el nom de la pàgina entre claudàtors dobles; per exemple [[basic editing]] enllaça a aquesta pàgina més.
 6. Per a fer un enllaç a un altre lloc, escriviu la seua adreça, com ara bé http://example.com/ més.

Si voleu provar a editar una pàgina, feu-ho a la Wiki Sandbox (o zona de proves). Podeu editar la zona de proves sense que cap part important del sistema resulti afectada. A les pàgines de conversa o discussió, és cortès signar la vostra contribució; usant ~~~ es 'signa' amb el nom que heu introduït al camp Autor/a del formulari d'edició de pàgina.

Exemples habituals d'etiquetes de text

Les taules de sota mostren bona part del llenguatge de marques que s'usa per formatar les pàgines. La columna esquerra mostra què s'ha d'escriure per a aconseguir l'efecte, la columna de la dreta mostra els efectes d'aquestes etiquetes. Hi ha més informació disponible a les regles de formatatge de text i altres pàgines de documentació. Hi ha una llista exhaustiva de les etiquetes a l'índex principal de marques.

Paràgrafs i salts de línia

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

Línies consecutives
es fusionaran
com a part del mateix paràgraf.

Una o més línies buides començaran un nou paràgraf.

Línies consecutives es fusionaran com a part del mateix paràgraf.

Una o més línies buides començaran un nou paràgraf.

Dos barres inverses al final d'una línia \\
forcen un salt de línia.

O useu aquesta sintaxi: [[<<]] per a forçar un salt.

Dos barres inverses al final d'una línia
forcen un salt de línia.

O useu aquesta sintaxi:
per a forçar un salt.

Més informació:

 • Regles de formatatge de text per a més informació sobre salts de línia, sagnat o paràgrafs penjants.
 • Estils wiki per a paràgrafs centrats o justificats a la dreta i capces de text "flotants", vores i molt més.

Llistes

Comenceu cada línia amb # per a llistes numerades (ordenades) o amb * per a llistes de pics (sense ordenar):

* Llista de pics
* Un altre element
** Més asteriscs produeixen sub-elements
** etc.
 • Llista de pics
 • Un altre element
  • Més asteriscs produeixen sub-elements
  • etc.
# Llistes numerades
# Un altre element
## més coixinets produeixen sub-elements
 1. Llistes numerades
 2. Un altre element
  1. més coixinets produeixen sub-elements
# Els tipus de llista
# es poden mesclar
** llistes numerades amb sub-llistes no ordenades
 1. Els tipus de llista
 2. es poden mesclar
  • llistes numerades amb sub-llistes no ordenades

Apreneu més sobre les llistes (incloent llistes de definicions) i estils de llistes.

Encapçalaments

Els encapçalaments són útils per a crear una pàgina "ben estructurada". No hi són només per a fer més gros el text.

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

!! Part
!!! Secció
!!!! Subsecció
!!!!! Sub-subsecció

Part

Secció

Subsecció

Sub-subsecció

Emfatitzar text

Per a donar èmfasi, tanqueu el text entre apòstrofs, no entre cometes.

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

''Èmfasi'' (cursiva),
'''important''' (negreta), 
'''''molt important''''' (negreta cursiva).

Èmfasi (cursiva), important (negreta), molt important (negreta cursiva).

Enllaços

Per a fer un enllaç a un altra pàgina, tanqueu el nom de la pàgina entre claudàtors dobles.

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

Practiqueu l'edicó a la [[wiki sandbox]]

Practiqueu l'edicó a la wiki sandbox

Fixeu-vos en que les lletres inicials dels títols de pàgina esdevenen majúscules automàticament. L'enllaç de sobre enllaça a la WikiSandbox.

El text que hi ha darrere d'una barra vertical (|) s'usa com a text de l'enllaç:

Practiqueu l'edicó a la 
[[WikiSandbox | zona de proves]].

Practiqueu l'edicó a la zona de proves.

Els finals esdevenen part del text enllaçat, i els parèntesis amaguen parts del nom de l'enllaç:

[[wiki sandbox]]es.

[[(wiki) sandbox]].

wiki sandboxes.

sandbox.

Quan s'enllaça a una pàgina què és a un WikiGroup diferent, estipuleu el nom del grup, seguit per un separador, i aleshores el nom de la pàgina:

[[Main.Wiki Sandbox]] mostra el grup + el nom

[[Main/Wiki Sandbox]] mostra només el nom

Main.Wiki Sandbox mostra el grup + el nom

Wiki Sandbox mostra només el nom

Enllaços a llocs externs

url simple: http://www.pmwiki.org

enllaç amb text: [[http://www.pmwiki.org | Pàgina oficial de PmWiki]]

url simple: http://www.pmwiki.org

enllaç amb text: Pàgina oficial de PmWiki

Els dos punts fan enllaços InterMap (també anomenats InterWiki) a altres wikis:

Què és un [[Wikipedia:aardvark]]?

Què és un Wikipedia:aardvark?

Els enllaços a pàgines inexistents? és mostren d'una manera especial, per tal de convidar a altra gent a crear la pàgina.

PmWiki proveeix més tipus d'enllaços i moltes opcions de visualització, feu una ullada a Enllaços per a aprendre'n més.

Text amb pre-fromat

El text amb pre-format es mostra fent servir un tipus de lletra d'amplada fixa i sense generar salts de línia excepte allí on explícitament s'indiqui.

Sigueu conscients que les línies molt llargues de text amb pre-format poden fer que tota la pàgina es vegi molt ampla.

Per al text amb pre-format i on cal processar etiquetes (p.ex. èmfasi), s'ha de començar cada línia amb un espai:

 Les línies que comencen amb un espai
 es formaten tal com s'han escrit
 amb un tipus de lletra '''d'amplada fixa'''.
 Les línies que comencen amb un espai
 es formaten tal com s'han escrit
 amb un tipus de lletra d'amplada fixa.

Si no voleu que el llenguatge de marques sigui processat, feu servir [@ @]. Es pot usar en mig de qualsevol text.

[@
El text que s'escapa així
té l'aparença del ''codi'' HTML
@]
El text que s'escapa així
té l'aparença del ''codi'' HTML

Seqüència d'escapat

Si no voleu que el llenguatge de marques sigui processat, però que les línies sí es formatin, useu [= =]. També es pot usar enmig de qualsevol text.

[=
les etiquetes ''no'' són processades
tanmateix les línies sí es formaten
=]

les etiquetes ''no'' són processades tanmateix les línies sí es formaten

Línia horitzontal

Quatre o més guions al
començament d'una línia
----
produeixen una "línia horitzontal"

Quatre o més guions al començament d'una línia


produeixen una "línia horitzontal"

Taules

Les taules simples usen dues barres verticals per a separar les cel·les:

|| border=1
||! títol 1 ||! títol 2 ||! títol 3 ||
|| cel·la 1 || cel·la 2 || cel·la 3 ||
títol 1títol 2títol 3
cel·la 1cel·la 2cel·la 3

Feu una ullada a les taules simples i taules avançades per a aprendre més sobre les possibilitats que ofereix PmWiki.

Imatges

Feu una ullada a Imatges

Donar format als caràcters

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

* @@Text d'amplada fixa@@
* Text amb '^exponenciació^'
* Text amb '_indexació_'
* Text esborrat {-amb una línia-}
* Text {+subratllat+}
* Text [+gran+], [++més gran++]
* Text [-menut-], [--més menut--]
 • Text d'amplada fixa
 • Text amb exponenciació
 • Text amb indexació
 • Text esborrat amb una línia
 • Text subratllat
 • Text gran, més gran
 • Text menut, més menut

Feu servir els WikiStyles per a canviar el color del text .

Títols de pàgina

La directiva (:title:) estableix el títol de la pàgina, substituint el nom d'aquesta.

(:Title Regles bàsiques d'edició amb PmWiki:)
El nom d'aquesta pàgina és "{$Name}", i el seu títol és "{$Title}".

El nom d'aquesta pàgina és "BasicEditing", i el seu títol és "Regles bàsiques d'edició".

Descripció de la pàgina

 • La directiva (:Description Ací la descripció de la pàgina:) estableix la descripció de la pàgina. Els motors de cerca (Google, etc.) usen la descripció de les pàgines, i a més es pot mostrar als resultats d'una cerca i a la llista de pàgines.
(:Description Sintaxi bàsica d'edició amb PmWiki:)
La descripció resumida d'aquesta pàgina és {$Description}.

La descripció resumida d'aquesta pàgina és Sintaxi bàsica d'edició amb PmWiki.

És el primer cop que faig servir PmWiki, on puc trobar informació senzilla per a començar a usar-lo?

La pàgina d'edició bàsica és un bon lloc on començar. Des d'aquí, podeu anar seguint els enllaços de navegació que hi han a la part superior i inferior de la pàgina (s'anomenen camins wiki) per a dirigir-vos a les següents pàgines, o bé a l'índex de la documentació, que proporciona un índex en forma d'esquema de les pàgines de documentació més importants, organitzades des de aquelles més bàsiques a les més avançades.

Com puc incloure caràcters especials com ara bé el símbol dels drets d'autor (©) i el de marca registrada (® o ™) a les pàgines del wiki?

Feu una ullada als caràcters especials? per a assabentar-vos de com inserir caràcters especials que no apareixen al teclat.

Com puc mantenir els salts de línia del text original?

Habitualment PmWiki tracta les línies consecutives com a part del mateix paràgraf, i les fusiona a l'eixida. Això és consistent amb el que fan la majoria de programes wiki. Les autores poden fer servir la directiva (:linebreaks:) per a fer que les línies posteriors es mantinguin com a línies separades al resultat final. A sobre, una administradora pot establir $HTMLPNewline = '<br/>'; al config.php per tal de forçar els salts de línia literals a nivell de tot el lloc web.

Puc introduir directament codi HTML?

La opció per defecte (i de disseny) de PmWiki és no donar suport a l'ús d'elements HTML al llenguatge de marques del wiki. Les raons d'aquesta decisió són descrites a la filosofia de PmWiki i a Audiències?. Habilitar les etiquetes HTML a les pàgines wiki en un entorns de col·laboració pot excloure algunes autores de la possibilitat d'editar, i pot significar un bon nombre de problemes visuals i de seguretat. Tanmateix, una administradora pot usar la recepta per activar l'HTML per a habilitar-ne l'ús directament a les pàgines.

On puc trobar més documentació?

Feu una ullada a l'índex de la documentació i l'índex principal de marques.Traducció de PmWiki.BasicEditing - Pàgina original a PmWikiCa.BasicEditing - Backlinks